Legalizacje odmierzaczy paliw i LPG


Legalizacje pierwotne i ponowne odmierzaczy ON i benzyn z użyciem odpowiednich kolb pomiarowych. Do legalizacji pierwotnej i ponownej odmierzaczy gazu ciekłego propan-butan przewoźne stanowisko pomiarowe Mastermeter I (zastępuje kolbę pomiarową). Konstrukcja i gabaryty urządzenia powodują, iż znacznie skraca się czas zamknięcia stacji LPG podczas legalizacji dystrybutora LPG, co ma istotne znaczenie dla właściciela stacji.