Systemy pomiarowe


Zintegrowany system do pomiaru ilości paliwa oraz monitoringu zbiorników na stacji paliw firmy OPW. System przeznaczony jest głównie na stacje paliw, kotłownie oraz małe magazyny produktów naftowych.