Systemy rurociągów paliwowych


Kompletne systemy rurociągów do zastosowania na stacjach i składach paliw oraz w innych instalacjach przeznaczonych do transportu paliw węglowodorowych. Spełniają wszystkie wymagania stawiane przed instalacjami dla stacji benzynowych. Przeznaczone do realizacji systemów ssących lub tłocznych, instalacji odsysania oparów, oddechowych i nalewczych.